Anasayfa

Bayii Başvuru Formu

Başvuru Formu

BAŞVURUYU YAPAN YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Cep Telefonu :
T.C Kimlik No : E-posta :
Ünvanı :      
Firma İlişikisi :
Sahibi Ortağı Diğer
İmza Yetkisi :
Asaleten Vekaleten Yok
CARİ BİLGİLER
Ticari Ünvan :
Telefon No : Fax :
Kuruluş Tarihi : Ticaret Sicil No :
Vergi Dairesi : Vergi No :
Adres : İl :
    İlçe :
BANKA BİLGİLER
1.Banka Şube Şube Kodu Hesap No
2.Banka Şube Şube Kodu Hesap No
DOSYA EKLE
LÜTFEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEYİNİZ:
Tic. Sicil Gazetesi Vergi Levhası İmza Sirküsü Kimlik Fotokopisi